Telefon / Fax:+48 18 26 80 347

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolarabka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 22.02.2023.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.11.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą:

1.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre elementy strony posiadają zbyt niski poziom kontrastu – 1.4.3 (AA)
 2. Brak widoczności zaznaczania – 2.4.7 (AA)
 3. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. - 1.1.1 (A); 1.3.1 (A); 2.4.6 (AA); 3.3.2 (A)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.02.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Chorzępa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600 700 152. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Zespół Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju mieści się w jednym budynku.

 1. Budynek przy ulicy Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Budynek szkoły jest częściowo przystosowany do osób z niepełnosprawnością.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych obu budynków są pracownicy obsługi.

Budynek nie posiada wind na wyższe piętra

 1. Przy wejściach nie ma podglądu monitoringu obejmującego wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych
 2. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane
 3. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajdują się parkingi dla samochodów osobowych
 5. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona posiada ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • opisy alternatywne zdjęć
 • skala szarości
 

Informacje dlaRodziców

Chcielibyśmy zachęcić Was do odwiedzenia zakładki Dla rodziców, gdzie znajdziecie informacje dotyczące kroków, jakie musicie podjąć, aby Wasze dziecko mogło rozpocząć naukę w naszej szkole.

Potrzebujesz uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego?

Skorzystaj z prostej instrukcji, aby mieć wglad w system ocen dziecka.

 Uzyskaj dostęp
 

Kilka słów o Naszej placówce

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców.

Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

(gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Zdjęcie przedstawiające klasę
Zdjęcie przedstawiające bibliotekę
Wystawa biblioteczna
Zajęcia zintegrowane
Plac zabaw