Telefon / Fax:+48 18 26 80 347

Obowiązki ucznia

Uczeń - ma obowiązek:

 1. Uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, spacerach leczniczo-tematycznych, wycieczkach programowych, imprezach kulturalno-oświatowych.
 2. Respektować godziny ciszy.
 3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Dostosować strój i wygląd do sytuacji oraz pory roku.
 5. Dbać o higienę osobistą i zdrowie.
 6. Utrzymywać czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.
 7. Przeciwdziałać dewastacji Ośrodka, niszczeniu sprzętu szkolnego i sanatoryjnego.
 8. Zachować kulturę przy spożywaniu posiłków, przestrzegać zaleconej diety lekarza.
 9. Wyrażać swoją opinię dotyczącą życia oddziału w sposób nie obrażający godności innych.
 10. Przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych we wzajemnych relacjach.
 11. Szanować światopoglądy innych.
 12. Odnosić się z szacunkiem do osób starszych, koleżanek, kolegów.
 13. Dbać o kulturę słowa.

Uczeń - nie powinien:

 1. Opuszczać grupy, klasy, oddziału bez zgody personelu.
 2. Niszczyć sprzętu szkolnego i sanatoryjnego.
 3. Stosować przemocy, agresji, wyłudzeń, zastraszeń i samosądów.
 4. Doprowadzać do samookaleczenia, zmiany wyglądu zewnętrznego /np. farbowania włosów, przekuwania uszu itp./
 5. Upubliczniać muzyki, czytać książek i czasopism związanych z subkulturami.
 6. Stosować praktyk okultystycznych.
 7. Agitować rówieśników do swoich przekonań religijnych.
 8. Palić papierosów, pić alkoholu, stosować środków odurzających.
 9. Oglądać niedozwolonych filmów, programów telewizyjnych i gier komputerowych
 

Informacje dlaRodziców

Chcielibyśmy zachęcić Was do odwiedzenia zakładki Dla rodziców, gdzie znajdziecie informacje dotyczące kroków, jakie musicie podjąć, aby Wasze dziecko mogło rozpocząć naukę w naszej szkole.

Potrzebujesz uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego?

Skorzystaj z prostej instrukcji, aby mieć wglad w system ocen dziecka.

 Uzyskaj dostęp
 

Kilka słów o Naszej placówce

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców.

Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

(gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Zdjęcie przedstawiające klasę
Zdjęcie przedstawiające bibliotekę
Wystawa biblioteczna
Zajęcia zintegrowane
Plac zabaw