Telefon / Fax:+48 18 26 80 347

Wnioski ZFŚŚ

Nowelizacja regulaminu ZFŚS!

Informujemy, iż od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje znowelizowany Regulamin oraz Tabele dopłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Tabele dopłat są do wglądu w sekretariacie szkoły.

Terminy  składania wniosków o przyznanie świadczeń:

1. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku :

  • do 10 stycznia –  w przypadku wypoczynku zimowego
  • do 10 maja –  w przypadku wypoczynku letniego

Oświadczenia o wykorzystaniu wczasów przyjmowane są przed terminem ich zrealizowania.
Wniosek o przyznanie pomocy na okres jesienno-zimowy:

  • do 10 października

2. Zasiłek  pieniężny w ramach pomocy zdrowotnej   przyznawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

  • do 10 marca
  • do 10 czerwca
  • do 10 września
  • do 25 października

Do  wniosku o pomoc zdrowotną należy dołączyć  imienne faktury VAT oraz rachunki za koszty leczenia. W wypadku emerytów i rencistów dodatkowo należy dołączyć  roczne rozliczenie podatkowe z urzędu skarbowego –Pit 40A

Terminy składania wniosków o  przyznanie powyższych świadczeń są NIEPRZEKRACZALNE!

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Pozostałe wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Warunkiem rozpatrzenia każdego wniosku o  przyznanie świadczenia z ZFŚS jest złożenie  oświadczenia  wnioskodawcy  o dochodach rodziny oraz oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 §1 KK.

3. Oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach rodziny:

Uchwałą nr 2/2012 Komisji Socjalnej ustalono  nieprzekraczalny termin składania oświadczeń wnioskodawców o dochodach rodziny za rok poprzedni, w stosunku do roku, w którym będą starać się o przyznanie świadczenia – do 30 kwietnia.

Niedostarczenie w/w oświadczeń w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z ZFŚS w danym roku.

Dokumenty do pobrania

 

Informacje dlaRodziców

Chcielibyśmy zachęcić Was do odwiedzenia zakładki Dla rodziców, gdzie znajdziecie informacje dotyczące kroków, jakie musicie podjąć, aby Wasze dziecko mogło rozpocząć naukę w naszej szkole.

Potrzebujesz uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego?

Skorzystaj z prostej instrukcji, aby mieć wglad w system ocen dziecka.

 Uzyskaj dostęp
 

Kilka słów o Naszej placówce

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców.

Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

(gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Zdjęcie przedstawiające klasę
Zdjęcie przedstawiające bibliotekę
Wystawa biblioteczna
Zajęcia zintegrowane
Plac zabaw